Galerie

Termin i porządek obrad II sesji

II sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 14.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad I sesji.
2. Informacja Wójta Gminy o stanie Gminy.
3. Ślubowanie Wójta Gminy .
4. Zapytania i wolne wnioski .
5. Zamknięcie obrad.