Świętowano Gminny Dzień Strażaka

W dniu 4 maja 2019 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Rozdrażewie

, którą odprawił Ks. Kanonik Sławomir Siewkowski . Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości udali się do sali wiejskiej w Dzielicach, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rozdrażewie druh Kazimierz Kusza.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom wręczono:
1  Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
2  Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa
4  Odznaki Wzorowy Strażak.
9 strażakom z OSP Dzielice nadano Odznaki za Wysługę Lat.
W imieniu odznaczonych strażaków Druh Jan Szczotka podziękował za nadane odznaczenia, oraz nawiązał do historii OSP Dzielice dziękując druhom seniorom za zaangażowanie
w rozwój jednostki OSP Dzielice.
Wszystkim strażakom podziękowania za ofiarną służbę oraz życzenia przekazali: Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Prezes ZOPS RP w Krotoszynie druh Jacek Wybierała, w imieniu Komendanta PSP w Krotoszynie życzenia złożył brygadier Marek Kalak, który na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Druha Kazimierza Kuszy przekazał również strażakom życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Imprezę uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej w Dzielicach, a wszyscy zebrani mogli obejrzeć  wystawę fotograficzną poświęconą straży pożarnej przygotowaną przez druha Tadeusza Pachciarza.

dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka01...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...
dzienstrazaka00...