Galerie

Informacja z obrad II sesji Rady Gminy

II sesja VI Kadencji Rady Gminy Rozdrażew odbyła się w dniu 6 grudnia 2010 r. Rada przyjęła Informację o stanie gminy, złożoną przez Wójta Gminy.

Następnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez  Mariusza Dymarskiego obejmującego ponownie funkcję Wójta Gminy Rozdrażew.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. W związku z zawiązaniem się Klubu Radnych „Razem dla Gminy” skład Komisji Rewizyjnej poszerzono o przedstawiciela tego klubu Arkadiusza Pabicha.