Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu podjął działania zmierzające do zebrania informacji dotyczących rodziców, których wiele dzieci pełni lub pełniło czynną lub zawodową służbę wojskową, celem wyróżnienia ich medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.
Minister Obrony Narodowej może nadać Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy - § 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1224).
Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową;
Jeśli tylko jeden z rodziców pozostaje przy życiu również może uzyskać w/w odznaczenia.
W związku z tym, tut. Urząd prosi osoby, które spełniają powyższe warunki o zgłoszenie się do biura nr 1 Urzędu Gminy Rozdrażew lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (62) 7221 376 do dnia 30 czerwca 2019r.
Zebrane informacje zostaną przesłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu celem sporządzenia wniosku o uhonorowanie rodziców stosownymi odznaczeniami.