Udostępniony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, został sporządzony spis wyborców uprawnionych do głosowania.

Czytaj więcej ...