Galerie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Dzielice (pobierz)