Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

Informujemy, że najnowszy raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 15.07.2019 r. wykazał dla naszej gminy zagrożenie wystąpienia suszy dla kukurydzy na ziarno i kiszonkę (na glebach kategorii I i II)

oraz warzyw gruntowych i tytoniu na glebach kategorii I. Raport utrzymuje zagrożenie suszą dla zbóż ozimych, jarych, rzepaku na glebach kategorii I i II (III, IV, V, VI klasa bonitacyjna gleby). Rolnicy, którzy dotychczas nie złożyli wniosków o szacowanie szkód mogą je składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 7.
Przypominamy, że podstawą do stwierdzenia wystąpienia suszy dla poszczególnych upraw i kategorii gleb są raporty  Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Komunikaty dotyczące zagrożeń wystąpienia suszy dla poszczególnych kategorii gleb podawane są na bieżąco na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012052/