Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 5 do 26 sierpnia 2019r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3
Pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05
Wykaz - dzierżawa 
Wykaz - użyczenie