Galerie

Informacja o wyniku naboru

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej,

prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Roksana Szczotka, zam. Ustków.

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Roksana Szczotka, która wykazała się dobrą znajomością ustawi przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

 

Rozdrażew, dn. 09.08.2019 r.