Galerie

Uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w niedzielę  1 września  delegacje Kombatantów, Szkół Publicznych, Zarządu Gminnego Związku  OSP, harcerzy  i Samorządu Gminy   udały się na cmentarz parafialny

by oddać hołd bohaterom poległym w czasie II wojny światowej. Pod Pomnikiem   Poległych w latach 1939-1945 złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Zebrane delegacje uczciły  pamięć poległych w walce za wolność  ojczyzny minutą ciszy.