Galerie

Świadczenie „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przypomina, że do 30 listopada 2019 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie „Dobry Start”

w wysokości 300 zł na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia). Od 1 sierpnia 2019 roku świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej. Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną oraz w formie tradycyjnej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku szkół dla dorosłych i policealnych wnioski należy złożyć w formie tradycyjnej).