Galerie

Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat "OSTRZEGAWCZY O  ROZTOPACH” ostrzega się mieszkańców gminy, że w dniach od 7.01.2011r. do 9.01.2011r. przewiduje się roztopy spowodowane wzrostem temperatury dobowej do około 6°C oraz okresowymi opadami deszczu. Miejscami mogą wystąpić zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.