Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2011 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod numerem tel. 627221305