Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w 2020r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano oferty na zadanie pn. "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r."

Czytaj więcej ....