Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 30 grudnia 2019r. do 20 stycznia 2020r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3 pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)