Galerie

Zmiana terminu zebrania wyborczego w Rozdrażewie

Informujemy mieszkańców sołectwa Rozdrażew, że planowane na dzień 25 lutego zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej, z przyczyn organizacyjnych, zostało przesunięte na środę 23 lutego 2011 r. godz. 19.00. W przypadku braku wymaganego kworum zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 19.15 .