Galerie

Szkolenie na temat tworzenia organizacji pozarządowych

Urząd Gminy w Rozdrażewie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych tworzeniem organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w działalność organizacji, które nie posiadają formalnych struktur (np. KGW). Szkolenie  odbędzie się w dniu  17 lutego br. o godz. 16.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie.

Obejmie zagadnienia tworzenia i rejestracji stowarzyszeń,  zarządzania finansami. Poprowadzi je Pani Agata Kajewska  przedstawicielka Punktu Informacyjnego dla Organizacji Pozarządowych w Krotoszynie.
Prosimy o rejestrację uczestników w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  15 lutego tel. (62) 7221 305 wew. 32. W przypadku większego zainteresowania szkolenie zostanie ponowione.