Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2020r.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3. Pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)