Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Urząd Gminy w Rozdrażewie podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

 - do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew,
Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (pobierz)

- do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dla których organem  prowadzącym jest Gmina Rozdrażew,
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (pobierz)