Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2020r. przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku konieczne jest załączenie faktur VAT, które stanowią dowód zakupu ON w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Limit  określa się na cały rok wg wzoru określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych (na dzień 1 lutego 2020 r.)
oraz                                             
 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła
Uwaga!! Posiadacz bydła zobowiązany jest dołączyć do wniosku Informację  o średniej rocznej liczbie DJP bydła uzyskaną w powiatowym biurze ARiMR.

Pobierz:
1/ wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
2/ zestawienie faktur VAT
3/ oświadczenie PKD
4/ klauzula obowiązku informacyjnego