Galerie

Zapisy dzieci do Przedszkola w Rozdrażewie i Nowej Wsi

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie informuje, że dokonuje zapisów dzieci na rok szkolny 2011/2012 w dniach od 1 do 31 marca 2011r. Natomiast Publiczne Przedszkole  w Nowej Wsi informuje, że zapisy prowadzone będą w dniach 1 - 30 kwietnia. Karty zgłoszenia wydawane są w kancelarii Przedszkoli.

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc, którymi dysponują placówki powołana zostanie Komisja rekrutacyjna w celu zakwalifikowania dzieci na dany rok szkolny. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone na tablicy w Przedszkolu.