Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 31 marca 2020 r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie  przy  Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42.
Badania odbędą się w godz. 9.00-13.00. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Panie spoza grupy wiekowej mogą wykonać badanie odpłatnie.
Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 61 85-57-528 i 61 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 15.30.