Ważne informacje na temat koronawirusa

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwością rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ludzi, wywołanej tym wirusem apeluję do mieszkańców gminy

,by przestrzegali zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowali się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny. Proszę również o rozważenie rezygnacji z udziału w spotkaniach i imprezach kulturalnych osób u których występuje kaszel, gorączka lub duszności.