Komunikat dot. możliwości regulowania zobowiązań

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości regulowania zobowiązań w okresie, w jakim nieczynny jest oddział Banku Spółdzielczego informujemy, że do końca kwietnia 2020r. w punkcie pobierania opłat

 przy ulicy Koźmińskiej  można regulować należności z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego, opłat za gospodarowanie odpadami czy zrzut ścieków bez dodatkowych opłat. By zamiar uiszczenia opłaty nie wiązał się z koniecznością osobnego wyjazdu czy wyjścia z domu od należności, których termin płatności przypada w połowie kwietnia a wpłacone zostaną do końca tego miesiąca nie zostaną doliczone odsetki.