Galerie

Sołtysi wybrani na nową kadencją

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali Sołtysów i Rady Sołeckie.

 

Najlepszą frekwencję (liczoną jako procentowy udział w zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania) zanotowano w Chwałkach (31,25%), Dzielicach (23,49%) i Wykach (23,38%), a najniższą w Rozdrażewku (8,33%) i Rozdrażewie (12,32%).
Podczas zebrań Wójt Gminy Mariusz Dymarski przedstawił zamierzenia inwestycyjno-remontowe na rok 2011.
Sołtysi wybrani w poszczególnych sołectwach:
Budy              - Siudy Mirosław
Chwałki         - Nowak Marek
Dąbrowa       - Kosior Zbigniew
Dzielice         - Czubak Honorata
Grębów         - Czajka Grzegorz
Henryków      - Noculak Krystyna
Maciejew       - Kurasz Irena
Nowa Wieś   - Panek Jerzy
Rozdrażew    - Poczta Roman
Rozdrażewek - Pachciarz Tadeusz
Trzemeszno  - Panek Karol
Wolenice       - Kolenda Magdalena
Wyki                - Zmyślony Henryk