Galerie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę (więcej)