Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców,  a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Informacja (pobierz)

Wniosek o udostępnienie spisu   (pobierz)