Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew na rok rok szkolny 2020/2021

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 29.04.2020r. do 30.04.2020r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych   do następujących placówek oświatowych

- Przedszkole Rozdrażew                                                            -   6  miejsc wolnych wyłącznie do grupy popołudniowej,                  
- Przedszkole Nowa Wieś                                                           -    5  miejsc wolnych,
- Oddziały przedszkolne w szkole Podstawowej w  Rozdrażewie -  14 miejsc wolnych,
- Oddział przedszkolny w szkole Filialnej w  Dzielicach               -  10 miejsc wolnych,
- Oddział przedszkolny w szkole Filialnej w Grębowie                 -   6 miejsc wolnych,
- Oddział przedszkolny w szkole Filialnej w Dąbrowie                 -  16 miejsc wolnych,
Wnioski oraz dokumenty dotyczące rekrutacji  dostępne są na stronach internetowych  w/w placówek.

Ewentualne informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod numerem:
- Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie – 627221328,
- Publiczne Przedszkole w  Nowej Wisi – 627222392,
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie oraz oddziały przedszkolne  w szkołach filialnych szkół podstawowych (Grębów, Dzielice, Dąbrowa) – 627221301.