Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej...