Informacja z obrad XVII sesji Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia  odbyła się XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli cztery sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
Czytaj więcej ...