Komunikat w sprawie przedszkoli

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie krotoszyńskim  gmina Rozdrażew nie skorzysta z wprowadzonej przez Radę Ministrów możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dniem 6 maja.

Powiat krotoszyński nadal bowiem przoduje w Wielkopolsce pod względem liczby osób zakażonych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, co niesie za sobą realne zagrożenia, nie tylko  dla dzieci, ale także ich rodzin i personelu placówek.   Jednocześnie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w rozeznaniu zamiaru udziału dzieci w zajęciach przeprowadzonym przez dyrektorów placówek i opiekunów grup.  Państwa opinie były bardzo cenne przy podejmowaniu decyzji. 
Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu będzie nadal monitorowana, a o ewentualnym uruchomieniu opieki przedszkolnej przed przywróceniem nauki w szkołach poinformujemy z wyprzedzeniem.