Udostępnienie pomieszczeń Urzędu

Informujemy o rozpoczęciu udostępniania  Urzędu Gminy Rozdrażew dla mieszkańców. Od 11 maja będzie dostępny Urząd Stanu Cywilnego oraz dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Rynek 1 (kasa Urzędu i stanowisko ds. podatków).

Prosimy o zachowanie obowiązujących wymagań sanitarnych dotyczących przebywania w biurze tylko jednej osoby, odstępu pomiędzy oczekującymi,  posiadania maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Po przystosowaniu do pracy  w warunkach zagrożenia epidemiologicznego planowane jest udostępnienie kolejnych pomieszczeń. Do tego czasu prosimy o załatwianie spraw w dotychczasowej formie (telefonicznie, mailowo, przez skrzynkę w holu Urzędu)  oraz  konieczne wizyty wyłącznie w uzgodnionym telefonicznie terminie.