PSZOK PONOWNIE OTWARTY

Informujemy, iż od soboty, 16 maja 2020 r. ponownie  czynny będzie Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów w Rozdrażewie. Terminy i godziny przyjmowania odpadów nie ulegają zmianie. 

PSZOK będzie czynny  w każdą środę w godz. 7.00 - 15.00 i w trzecią sobotę  miesiąca w godz. 9.00 -15.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Prosimy o zachowanie obowiązujących wymagań sanitarnych dotyczących odległości pomiędzy osobami i posiadania maseczki ochronnej.

Z uwagi na wymogi podmiotu zagospodarowującego odpady zwracamy uwagę, by zużyte sprzęty  elektryczne i elektroniczne (RTV i AGD ) były przekazywane  na PSZOK jako kompletne.