Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i klasach I – III

Od 25 maja uruchomione zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oddziały przedszkolne i szkoła będą czynne w standardowych godzinach pracy.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w oddziałach i klasach będzie ograniczona (w jednej grupie maksymalnie 12 dzieci), a w placówkach będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny oraz procedury przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci.
Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego i szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Więcej informacji oraz formularze deklaracji o skorzystaniu z zajęć znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych placówek.