Kolejne pomieszczenia Urzędu i GOPS dostępne dla mieszkańców

Z dniem 18 maja przywrócona została powszechna dostępność pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rozdrażew (biura w podwórzu przy ul. Rynek 1).

Prosimy o zachowanie obowiązujących wymagań sanitarnych dotyczących przebywania w biurze tylko jednej osoby, odstępu pomiędzy oczekującymi,  posiadania maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.