Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 9 do 30 czerwca 2020r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05 (pobierz)