Kolejne laptopy dla szkół

W dniu 5 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski wraz z Kierownikiem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henrykiem Jankowskim przekazali Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi łącznie 23 laptopy.

W ramach projektu "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Rozdrażew po raz drugi uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów, które szkoły ponownie udostępnią najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy, którzy z powodu braku sprzętu nie mogli brać udziału w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Tym razem Gmina Rozdrażew uzyskała na ten cel grant w wysokości 55.000 zł.

kompytery1