Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks wyborczy, wyborca czasowo przebywający na terenie gminy Rozdrażew poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie niezamieszkały

, na swój pisemny wniosek złożony osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), wniesiony do Urzędu Gminy w Rozdrażewie dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. (czytaj więcej )

Wniosek (pobierz)