Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 Informacja o naborze (pobierz)

Zgłoszenie kandydata (pobierz)

Oświadczenie (pobierz)

Oświadczenie o niekaralności (pobierz)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)

Plakat (pobierz)

Procedura naboru (pobierz)