Dofinansowania dla gminy

18 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał  aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W gronie operacji przewidzianych do podpisania umowy znalazł się złożony przez Urząd Gminy Rozdrażew projekt  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” z wartością dofinansowania w maksymalnej dla tego naboru kwocie 2 mln zł. Realizacja nastąpi w latach 2021-2022, a poprzedzona zostanie budową łącznika kanalizacji Rozdrażew – Dzielice.
 
Również inny, złożony przez gminę wniosek znalazł na liście objętych wsparciem finansowym, tym razem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planowane dofinansowanie adaptacji i wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ma wynieść 79.984,55zł. Prace ruszą  w tegoroczne wakacje.