Galerie

Informacja z obrad V sesjiRady Gminy

V sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 9 marca 2011r.   Jeden z pierwszych punktów  porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie  w 2010r. (więcej)