Galerie

Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe to rodzaj ochotniczej służby wojskowej, tworzony na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych na czas pokoju oraz wojny. Siły te tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe .

Żołnierze NSR będą głównie brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego, oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwianiu. Dlatego tak istotnym jest, aby żołnierze NSR pełniący służbę wywodzili się z naszego terenu.
Zainteresowanych służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych zapraszamy na stronę WKU Kalisz   www.kalisz.wku.wp.mil.pl