Znaleziono pieska

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono pieska. Piesek jest łagodny, przyjazny w kontaktach  z ludźmi.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem 62 722-13-05 wew. 47 od poniedziałku  do  piątku w godz. od 7.00 – 15.00.

znalezionopiesk...