Galerie

Otwarty konkurs na realizację zadań edukacyjnych

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłasza otwarty konkursu ofert  dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2011.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację  zadań :
-  Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego,
-  Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski jako element   realizacji edukacji regionalnej,
- Wspieranie projektów edukacyjnych o charakterze międzynarodowej współpracy młodzieży.
Termin realizacji zadań: 30 maja - 10 listopada 2011 r.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Departamentu Edukacji i Nauki (pok. 801) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu do dnia 5 kwietnia 2011 r.  godz. 15.30.
Informacji  o konkursie udziela codziennie w godzinach 9.00 - 15.00 p. Agnieszka Wielgosz, tel. (61) 64 75 260, ponadto szczegółowe dane dostępne są na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.bip.umww.pl.