COVID-19 Powrót obostrzeń w wybranych powiatach

Od 20 sierpnia, w powiatach z największym wzrostem zakażeń wracają niektóre obostrzenia.

Będą dotyczyły m.in. organizacji wesel, targów i kongresów, funkcjonowania sanatoriów i gastronomii oraz noszenia maseczek. Obostrzenia będą obowiązywały w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym – kolor żółty oznacza łagodniejsze rygory.

lista powiatów objętych obostrzeniami