Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Trzemeszno, Grębów oraz remonty w Nowej Wsi i Dzielicach

4 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020 r.” w miejscowościach Trzemeszno, Grębów i Nowa Wieś wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

W Grębowie wykonano przedostatni etap drogi łączącej miejscowości Grębów i Orla. Zakres prac na 400 m odcinku obejmował korytowanie, stabilizację cementem, pełną podbudowę, warstwę wiążącą oraz ścieralną z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosi 4,5 m.
W Trzemesznie wykonano ostatni odcinek drogi w zachodniej części wsi. W tej miejscowości zakres prac był podobny jak w Grębowie, z tą różnicą, że wykonano 220 m, a szerokość jezdni wynosi 4,0 m.
Prace w miejscowości Nowa Wieś, na tzw. „drodze ligockiej”, polegały na wykonaniu remontu poprzez splantowanie poboczy, skropienie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Remont przeprowadzono na długości 612 m, a szerokość jezdni wynosi 3,0 m. Tym samym „droga ligocka” na terenie gminy Rozdrażew na całej długości posiada równą nawierzchnię asfaltową. Kierujących prosimy o nieszarżowanie oraz o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi relacji Rozdrażew-Nowa Wieś oraz Nowa Wieś (pod lasem)-Różopole.
Koszt samej realizacji tych trzech dróg (bez kosztów przygotowania dokumentacji i nadzoru) wyniósł 514.434,01 zł, z czego: Grębów 280 905,54 zł, Trzemeszno 123.800,37 zł, Nowa Wieś 109.728,10 zł.
W realizacji tych trzech dróg swój udział miały fundusze sołeckie poszczególnych wsi oraz w przypadku dróg w Grębowie i Trzemesznie także dofinansowanie pozyskane przez Urząd Gminy ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.500,00 zł.
Natomiast 12 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór remontu drogi w Dzielicach od krzyża na skrzyżowaniu z tzw. „Osadami dzielickimi” w kierunku sali wiejskiej do skrzyżowania z drogą do Dębowca. Remont polegał na wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Prace przeprowadzono na długości 1,4 km na powierzchni jezdni 4.725,0m2. Prace wykonała firma Roman Chmara " KAREX " Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne z Ociąża za kwotę 43.006,95 zł. W realizacji tej drogi swój udział miał fundusz sołecki wsi Dzielice.

drogatrzemeszno...
drogatrzemeszno...
drogagrebowi1
drogagrebowi2
droganowawiesi1
droganowawiesi2
droganowawiesi3
remontdzielice1