Komunikat dot. dowozu uczniów do szkół

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 wszystkie dzieci i młodzież, którym zapewniamy bezpłatną opiekę i dowóz  do przedszkoli i szkół

zobowiązane  są do założenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos podczas przewozu  do i z placówek oświatowych.