Nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz zostanie wywieszony w dniach od 31 sierpnia 2020r. do 21 września 2020r.  Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)