Galerie

System FERMA dla hodowców bydła

Serdecznie zapraszamy hodowców bydła mlecznego do zapoznania się z systemem zarządzania FERMA.

Oprogramowanie umożliwia:
1.przechowywanie i obsługę bazy danych o krowach mlecznych (wszystkie podstawowe dane ewidencyjne każdej krowy), a ponadto dane o:
- laktacjach i wycieleniach wraz z listą urodzonych cieląt,
- badaniach powycieleniowych.
2. utrzymanie i obsługę bazy danych o cielętach;
- ewidencję i przetwarzanie danych o produkcji  mleka w  układzie dziennym, miesięcznym i rocznym,
- rejestrację  i przetwarzanie danych o udojach kontrolnych wraz z importem danych z ogólnopolskiego systemu SYMLEK,
- współpracę z bazą danych o BUHAJACH.
Oprogramowanie w pełnej wersji systemowej jest udostępnione, w celach edukacyjnych (do 30.04.2011r.), w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie. Godziny pracy biblioteki: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 10.00 -18.00.