Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza,  na  podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, organizuje  w dniu 10 maja 2011r. w godz. od  11.00 do 16.00 badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym.

Ambulans ustawiony zostanie przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  ul. Krotoszyńska 42.
W badaniu  mogą  wziąć  udział wszystkie osoby powyżej 18 roku  życia.
Zapisy na  badania przyjmuje Urząd Gminy w Rozdrażewie tel.(62) 7221-314 Należy podać nazwisko i imię, PESEL, dokładny adres zamieszkania.